Głównym obszarem zastosowania jest optymalizacja powierzchni wibracyjnych urządzeń podających, takich jak miski we wszystkich wersjach technicznych o kształcie schodkowym, stożkowym lub cylindrycznym. Ponadto powłoki nadają się do celów naprawczych i ochrony powierzchni przed efektami dynamicznymi spowodowanymi uderzeniami, wstrząsami i zużyciem.

  • Dostępne tylko jako usługa powlekania 
  • Optymalizacja transportu / ochrona przed zarysowaniami 
  • Zgodność z normami spożywczymi/farmaceutycznymi

Przykłady