Nowy, elastyczny system podawania z inteligentną platformą wibracyjną dla wszystkich robotów lub manipulatorów portalowych. Technologia wibracji umożliwia swobodne przesuwanie części na platformie w różnych kierunkach. Systematyczną orientację części można osiągnąć dzięki inteligentnie ustrukturyzowanym platformom. Parametry wibracji platformy można dostroić specjalnie pod kątem optymalnego rozkładu części i najszybszego wynikającego z tego czasu cyklu. 

Flexible Vibratory Feeder 150MV

Flexible Vibratory Feeder 240MV

Flexible Vibratory Feeder 380MV

Flexible Vibratory Feeder 530MV

Film z działania systemu jest na naszym kanale youtube:

https://www.youtube.com/@Wendison_Sp.z_o.o.